Trong các cụm và khu công nghiệp lớn hiện nay, số lượng công nhân viên rất đông đảo, do đó khả năng mất cắp hay lạc mất…