Trong các cụm và khu công nghiệp lớn hiện nay, số lượng công nhân viên rất đông đảo, do đó khả năng mất cắp hay lạc mất…


No visible entries here