Pomagam osobom, pragnącym od życia WIĘCEJ, odnaleźć drogę do własnego ciała, do LEPSZEGO CZUCIA się w swoim ciele, do większej LEKKOŚCI bycia i…

Newsletter

Newsletter Living Dance Form - Alchemia Ruchu Joanny Łukaszewicz-Bernady

Subscribe now
Pomagam osobom, pragnącym od życia WIĘCEJ, odnaleźć drogę do własnego ciała, do LEPSZEGO CZUCIA się w swoim ciele, do większej LEKKOŚCI bycia i RADOŚCI życia. Pomagam też usprawnić połączenie pomiędzy ciałem a umysłem i pomiędzy różnymi aspektami naszej natury. Wierzę, że ludzie, którzy to mają, którzy żyją świadomie, tworzą LEPSZY ŚWIAT dla siebie i swoich bliskich. Wierzę też, że w ten sposób jesteśmy w stanie wydobyć najlepszy potencjał z nas samych, jednocześnie nie napinając się i nie wymusząc wielu rzeczy po drodze. Jestem też przekonana, że znając lepiej siebie, własne granice, szanując granice innych, możemy budować bardziej SZCZERE I AUTENTYCZNE RELACJE, możemy budować swoje miejce w świecie i ŻYĆ W HARMONII. Założycielka i trenerka Living Dance Form
AlchemiaRuchu.pl
www.lukaszewicz-bernady.com
Contact:
Full name:Joanna Łukaszewicz-Bernady
Web page:http://AlchemiaRuchu.pl