CEO Kalman D Adan , người đứng đầu tập đoàn Hi88 – một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cá cược trực tuyến.…

CEO Kalman D Adan , người đứng đầu tập đoàn Hi88 – một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cá cược trực tuyến. Hành trình phát triển và thành công của ông là một câu chuyện đầy nguồn cảm hứng và động viên cho những người trẻ khao khát vươn lên trong sự nghiệp.

Quê quán: Kalman D Adan sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở miền Trung Việt Nam. 

Năm sinh: 25/08/1989

Học vấn: Tốt nghiệp bằng cử nhân tại Đại học Kinh tế tại Đà Nẵng. Sau đó tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn với các khóa học cao cấp tại Mỹ. 

authorhi88ceokalmandadanceohi88tacgiahi88ceokalmandadan 

Thông Tin Liên Hệ: 

- Địa Chỉ: Đà Nẵng 

- Số Điện Thoại: 0817192710 

- Email: ceo.kalmandAdan@gmail.com 

- Website: https://hi88.bot/author/mei/ 

Bài Viết Tác Giả: https://hi88.bot/ceo/ 

Social: 

https://www.facebook.com/authorhi88/

https://twitter.com/ceokalmandAdan

https://www.linkedin.com/in/ceokalmandadan/

https://www.youtube.com/@ceokalmandAdan

https://www.tumblr.com/ceokalmandadan

https://www.reddit.com/user/ceokalmandAdan

https://ceokalmandadan.wordpress.com/

https://www.flickr.com/photos/ceokalmandadan/

https://gravatar.com/ceokalmandadan

https://sites.google.com/view/authorhi88/

Contact:
Full name:Kalman D Adan
Location:Poland